Зајмување

Зајмување

Корисниците имаат право да го користат библиотечниот материјал од општиот фонд само во просториите на Библиотеката и тоа во: општите читалници, Универзитетската читалница и индивидуалните читалници.

* Индивидуалните читалници поради реновирање не се во употреба.

Барањата за користење на библиотечниот материјал се даваат на библиотекарите од Централниот пулт за зајмување или во Универзитетската читалница на посебни задолженија.

На задолжението читливо се внесуват податоците за корисникот (име, презиме, број на корисничка карта), за публикацијата што се зајмува (автор, наслов, сигнатура) и за датумот на зајмувањето. За секоја публикација се пополнува посебно задолжение. Доколку една публикација е во повеќе томови, тоа се наведува во задолжението. При зајмувањето на сериска публикација, покрај сигнатурата се наведува и податок за годината и бројот што се бара.

Корисникот има право едновремено да користи до 5 публикации.

За зајмување на библиотечните материјали сместени во магацините се чека до 30 минути.

Зајмувањето од општиот фонд се врши од понеделник до петок од 7:30 до 17:30 часот, а во во сабота од 10:00 до 15:00 часот.

Во месеците јули и август од 7:30 до 13:30 часот.

Корисникот има право да ги резервира материјалите што ги користел и тоа за период од 30 дена. Ако резервираниот материјал не се користи три дена едноподруго, тој се враќа во магацинот.

Работно време:

Понеделник до петок
7:30 до 19:30 часот
Сабота
9:30 до 17:00 часот

Лице за контакт:

Весна Савеска/ Сузана Трајковска
тел: 3115 177 л.154
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846