Зачленување

Зачленување

Користењето на услугите на Библиотеката може да биде индивидуално и колективно.

Индивидуален корисник може да биде секој граѓанин на Република Македонија или странски државјанин, што навршил 16 години.

За стекнување на статус индивидуален корисник потребно е :

  • документ за лична идентификација (лична карта или патна исправа)
  • платен кориснички надоместок според Ценовникот
  • потпишана Изјава за согласност

НАПОМЕНА: Изјавата за малолетните лица ја пополнува родителот/старателот.

Инвалидизирани лица и лицата со посебни потреби можат да бидат индивидуални корисници без паричен надоместок.

Колективен корисник може да биде секое правно лице од Република Македонија, со поднесување на писмено барање и плаќање кориснички надоместок согласно Ценовникот.

Корисничката карта е со важност од една недела, еден месец или една година.

Научните работници и истражувачите (докторанти, магистранти, универзитетски наставници и соработници) имаат право, на нивно барање, да добијат посебна корисничка карта за користење на индивидуалните читалници.

* Индивидуалните читалници поради реновирање не се во употреба.

Работно време:

Понеделник до петок
7:30 до 19:30 часот
Сабота
9:30 до 17:00 часот

Лице за контакт:

Весна Савеска/Сузана Трајковска
тел. 3115 177 л.116
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846