E-CRIS - Информациски систем за истражувачката дејност во Македонија

E-CRIS - Информациски систем за истражувачката дејност во Македонија

Веб-апликација E-CRIS која Институтот за информациски науки во Марибор (IZUM) бесплатно ја понуди на корисниците на апликациите COBISS има за цел да воспостави евиденција на истражувачите и установите во Република Македонија.

E-CRIS базата е неопходна за следење и евалуација на резултатите од истражувањата реализирани во рамките на повеќе национални библиотечно-информациски системи од мрежата COBISS.Net. Националниот E-CRIS систем е поврзан со националниот библиотечно-информациски систем COBISS, и овозможува непосреден увид во биографските и библиографските податоци на истражувачите и истражувачките организации. Националниот E-CRIS систем вклучува база на податоци за истражувачи, истражувачки организации и оддели и истражувачки проекти. Податоците во базата се меѓусебно поврзани. Податоците во базата се внесени на македонски и англиски јазик.

Информацискиот систем за истражувачка дејност во Македонија го управува Националната библиотека “Св.Климент Охридски“, која врши и функција на национален E-CRIS центар. E-CRIS.МК е поврзан со информацискиот систем COBISS.MK, односно со неговата библиографска база на податоци COBIB.MK, во која некои од македонските библиотеки веќе креирале и библиографски записи за библиографии на истражувачите.

веб страна: https://cris.cobiss.net/ecris/mk/mk

Работно време:

понеделник-петок 8:00-16:00

Одговорно лице:

Василка Христовска
тел: 02/3115 177 lok.107
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846