Дробен печат

Разгледница со железничка станица во Скопје од 19 век

Дробен печат

Што е дробен печат?

Дробен печат е генерички поим за разновиден библиографски неповрзан библиотечен материјал кој за потребите на обработката, чувањето и користењето, е обединет во група според некои заеднички елементи.

Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје го организирала вкупниот библиотечен материјал во Збирка дробен печат.

Селектирање


Критериуми:

 • масовност на слични/идентични (типски) публикации;
 • подготвителност (неконечност);
 • прирачност;
 • информативност/пропагандност;
 • ефемерност;
 • наменетост на ограничен број корисници (мал тираж);
 • формален изглед на печатениот материјал.
Дробен печат се:
 • адресари;
 • билтени;
 • брошури (без автор);
 • извештаи;
 • именици;
 • информативни публикации;
 • каталози;
 • летоци;
 • плакати;
 • програми и (планови);
 • патенти;
 • поштенски и таксени марки;
 • предлог-закони и други прописи;
 • проспекти;
 • разгледници;
 • рекламни материјали;
 • рото-романи;
 • стандарди;
 • фотографии
Значење

Содржините на дробниот печат се значајни за истражувачите и другите корисници заради својата примарност, изворност/оригиналност и документарност.

Комплетирање

Начелно, фондот на Збирката дробен печат е национален и се комплетира како задолжителен примерок.

Мал дел од него е странски и се комплетира како подарок или размена.

Обврска за доставување

Доставувањето дробен печат е работа од јавен интерес уредена со Законот за задолжителен примерок (Службен весник на РМ бр. 11/94)

Дробниот печат го доставуваат печатниците и издавачите до Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје во 5 примероци.

 

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846