Организација

 

Работењето на секторите и одделенијата  е организирано со формирање на  функционални единици и тоа во:

 

 1. Сектор за административни, општи и правни работи
 • Одделение за административни,општи и правни работи
 • Одделение за човечки ресурси; одбрана,заштита и спасување, управување со кризи и техничко одржување
 • Одделение за материјално и финансиско работење

 

 1. Сектор Комплетирање и обработка на библиотечен материјал, Библиографски и Реферален центар
 • Одделение Комплетирање и техничка обработка на библиотечен материјал
 • Одделение Стручна обработка на библиотечен материјал
 • Одделение Библиографски центар
 • Одделение Реферален центар

 

 1. Сектор Заштита на библиотечни фондови и археографско одделение
 • Одделение Општ фонд и услуги,
 • Одделение Збирки и Археографски Центар
 • Одделение Заштита на библиотечни фондови
 • Одделение Центар за слепите и слабовидните лица

 

 1. Сектор Виртуелна библиотека на Македонија
 • Одделение Матична дејност и развој на библиотекарството
 • Одделение Заемна каталогизација
 • Одделение Дигитализација

 

 1. Одделение за меѓународна соработка, односи со јавноста ,маркетинг, културни манифестации и издавачка дејност

 

        Oрганограм на НУБ 2015 26.02.16

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846