Документи

Документи

Закон за библиотеки


Закон за задолжителен примерок


Закон за заштита на културно наследство


Закон на споменици


Правилник за утврдување на критериуми и постапки за отпишување на библиотечен материјал

Годишна програма 2017


Годишна програма 2016


Годишна програма 2015


Годишен извештај 2016


Годишен извештај 2015


Годишен извештај 2014


Годишен извештај 2011


Годишен извештај 2010


Годишен извештај 2007-2010

Ценовник на НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје

Прес

Галерија

Галерија фотографии

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846