Среда, 12 Декември 2012 23:55

Универзитетска читалница

Во Универзитетската читалница корисниците можат самостојно и по свој избор да користат високошколски учебници, зборници, прирачници, материјали од собири, изданија на Универзитетите и други научни институции во РМ, општи и специјализирани енциклопедии, лексикони, речници (толковни, двојазични, повеќејазични и терминолошки), атласи, алманаси, водичи и сл.; монографски, најнови броеви од сериски публикации и секундарни/терцијарни публикации од областа на библиотекарството и информациските науки; избор на дневен, неделен и месечен печат од македонската продукција и др.

Среда, 12 Декември 2012 23:30

Интернет читалница

Во Интернет читалницата Библиотеката на своите корисници им овозможува слободен достап до интернет на 13 комплетно опремени работни места и 6 работни места каде можат да користат сопствени преносни компјутери.

При користење на комјутерската опрема корисникот мора да ги почитува пропишаните правила*:

Четврток, 06 Декември 2012 11:38

Институт „Конфуциј“

Институтот „Конфуциј“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е основан со Одлука на Универзитетскиот сенат согласно потпишаниот договор помеѓу Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје со Централната управа на Институтите „Конфцуиј“ (Ханбан) и во соработка со Југозападниот универзитет за финансии и економија од Ченгду, НР Кина. Институтот „Конфуциј“ е сместен на првиот кат, лево од главниот влез на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во Скопје. Институтот беше свечено отворен на 3 септември 2013 година.

Четврток, 14 Јуни 2012 11:04

Меѓубиблиотечно зајмување

Меѓубиблиотечната позајмица претставува библиотечна активност која овозможува користење на документи од други библиотеки. Библиотеката врши меѓубиблиотечно зајмување на библиотечен материјал од:

  • своите фондови на барање на библиотеки од земјата и странство
  • фондовите на библиотеките во земјата и странство за потребите на своите членови
Четврток, 14 Јуни 2012 11:04

Зајмување

Корисниците имаат право да го користат библиотечниот материјал од општиот фонд само во просториите на Библиотеката и тоа во: општите читалници, Универзитетската читалница и индивидуалните читалници.

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846