Утре (31.5.2016 г./вторник), со почеток во 12 часот, во Центарот за конференции и студии ќе се одржи седмиот настан во рамки на серијата културни настани „Денови на светската книжевност“ во организација на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија.

Настанот е насловен „100 ГОДИНИ ДАДАИЗАМ - РАЃАЊЕ НА АВАНГАРДНИОТ РОМАН“ и ќе биде посветен на француската книжевност.

На творечките принципи на дадаистите и авангардниот роман ќе се осврне книжевниот критичар, теоретичар и писател Данило Коцевски.

Објавено во Прес

 

Денеска, 12 мај 2016 г., ​во 12 часот, ​во Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје, ќе се одбележи 65​-​годишниот јубилеј на списанието за литература и култура ​„​С​овременост“​.

Во рамки на одбележувањето ќе се обратат д-р Иван К. Заров, директор на НУБ „Св. Климент Охридски“, м-р Славчо Ковилоски, главен и одговорен уредник на ​„Современост​“​ и писателот и публицист Мишо Китановски.

Објавено во Прес

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Четврток, 28 Април 2016 14:51

                                                                  ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Ги известуваме корисниците и издавачите дека врз основа на член 22 од Статутот на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје, Управниот одбор на 41-та седница што се одржа на 18.4.2016 год. донесе одлука за следниве измени и дополнувања на Ценовникот за користење услуги во НУ - Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје:

 

Објавено во Прес

              САМРАК НА ЧОВЕШТВОТО/САМРАК НА ВИСТИНАТА:

експресионизмот во книжевностите од германското јазично подрачје

                                      шести настан од серијата

                                „Денови на светската книжевност“

                            во НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје

На 26.4.2016 г. (вторник), со почеток во 12 часот, во Центарот за конференции и студии ќе се одржи шестиот настан во рамки на серијата културни настани „Денови на светската книжевност“ во организација на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје, со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија.Настанот е насловен „Самрак на човештвото/Самрак на вистината“ и ќе биде посветен на експресионизмот во книжевностите од германското јазично подрачје.

Објавено во Прес

 Имаме чест и задоволство да ве поканиме на промоцијата на новата стручна   книга Прирачник за универзална децимална класификација од Сенка Наумовска во издание на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје. Промоцијата ќе се одржи на 20 април (среда), со почеток во 12.00 часот во Центарот за конференции и студии при НУБ.

Книгата ќе ја промовираат д-р Иван К. Заров, директор на НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје и проф. д-р Димитар Пандев од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

Објавено во Прес

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846