Денеска во Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје, директорката на библиотеката, Сенка Наумовска и ректорот на Универзитетот Aмерикан Колеџ Скопје, проф. д-р Марјан Бојаџиев, потпишаа Меморандум за разбирање и соработка. Со овој Меморандум отпочнува соработка меѓу овие две институции со цел изведување практична настава за студентите од Универзитетот Американ Колеџ, како и обука, продлабочување на знаењата, размена на наставен и стручен кадар, како и размена на информации и искуства за истражувања, научни собири, развојни и други проекти од заеднички интерес. Директорката и ректорот искажаа подготвеност за размена на наставници, соработници и други стручни лица во вршењето на наставно-образовниот процес на додипломските и постдипломските студии на Универзитетот, како и во рамки на работата на НУБ.

Објавено во Прес

(22 јуни 2012 г.)

Миле Бошески и Томас Дикхаус, директорите на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје и на Гете Институт, Канцеларија за врски, Скопје, потпишаа Договор за понатамошно функционирање на Германската читалница во рамките на Библиотеката. 

Во оваа пригода на директорот Миле Бошески му беше врачена благодарница во форма на плакета со ликот на Волфганг Гете во знак на благодарност за извонредната соработка и успешното функционирање на Читалницата, што беше оценето при евалуацијата на Германските читалници во Југоисточна Европа, а соопштено од Герлинде Бук, раководител на Одделот за Библиотека и информации.

Објавено во Прес

(20 јуни 2012 г.)

Директорите на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методиј“ во Софија, Миле Бошески и проф. Борјана Христова, водени од определбата за проширување на постојните форми на културна размена и создавање нови поволни услови за непосредна соработка го продолжија постојниот договор за соработка за следните четири години во кои ќе се интензивира размената на публикации, ќе се организираат стручни престои или работни посети на експерти од областа на библиотекарството и информациските науки, како и ќе се работи на можноста за учество во заеднички проекти.

Објавено во Прес

Директорот на НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје во официјална посета на Народната библиотека на Србија во Белград, 6 и 7 јуни 2012 г.

Со цел интензивирање на соработката, директорите на двете национални библиотеки, Миле Бошески и Дејан Ристиќ, потпишаа договор за соработка. На свеченоста присуствуваше и г. Љубиша Георгиевски, амбасадор на Р. Македонија во Србија. На работниот состанок се разменија идеи за реализирање заеднички проекти во повеќе домени на библиотечната и информациската дејност.
Миле Бошески имаше прием кај Предраг Марковиќ, министер за култура, информирање и информациско општество на Србија, а потоа ја посети Градската библиотека во Белград.

Објавено во Прес

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846