Американското катче продолжува со работа во модерно уреден простор. По кратка потрага за идеална локација, Катчето ќе функционира во новиот дел на Националната и универзитеска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје како партнерство меѓу Библиотеката, Амбасадата на САД во Скопје и Министерството за култура на Република Македонија.

Објавено во Прес

Денес, во Ректоратот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, г. Миле Бошески Директор на Националната и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски" која е и придружна членка на Универзитетот, оствари работна средба со Ректорот г. Велимир Стојковски, при што во знак на благодарност за тесната соработка му подари грамота на рачно изработена еколошка хартија според програмата на Младиот Свети Климентов универзитет кој веќе неколку години делува во рамките на Библиотеката.

Во разговорите се разгледаа можности за продлабочување на соработката на повеќе полиња помеѓу Универзитетот и Националната и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски" во Скопје.

Објавено во Прес
Страница 11 од 11

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846