Новиот број на списанието „Издаваштво“, чија основна цел е да ја презентира и афирмира издавачката продукција во Република Македонија, излезе од печат, а објавен е и во електронски формат на интернет-страната на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје. 

Објавено во Прес

Во рамки на конференцијата на директорите на националните библиотеки на Југоисточна Европа и согласно договорот за соработка што го имаат потпишано Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методиј“ од Софија,  на иницијатива на бугарската страна, се одржа работилница на тема Основната функција на библиотеките: Безбедно чување и заштита на кумулираното знаење на нацијата и на ракописното наследство.

Објавено во Изложби

На 23 ноември 2017 година во Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“- Скопје, во рамки на проектот Млад Светиклиментов универзитет,   традиционално се одржа т.н. „Месец на ГЛАГОЛИЦАТА“. И оваа година активностите започнаа со креативната работилница „ГЛАГОЛИЦАТА - БУКВИТЕ КОИ СЕ ПОВЕЌЕ ОД БУКВИ“, на која накратко беа образложени основите на овој сложен и повеќеслоен семиотички систем, со цел осознавање на фундаментите на нашата национална култура. На втората работилница „ФИЛИГРАНСКИ УКРАСНИ ПРЕДМЕТИ СО МОТИВИ ОД ГЛАГОЛИЧНОТО ПИСМО“ учесниците имаа можност да се запознаат со  филигранската техника на изработка на украсни предмети и накит, а потоа, инспирирани од сликовитите глаголски мотиви, директно да ја почувствуваат возбудата од изработката на сопствено парче накит од филигран.

            Во работилниците учествуваа ученици од четврта година во средното училиште  СЕПУГС „Арсени Јовков“ од Скопје со предметниот професор Розита Закева.

Објавено во Изложби

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846