Новости

На 29 декември 2011 година, во рамките на Националната и универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски“ – Скопје свечено беше отворен Библиотечeн центар за слепи и слабовидни лица, прв од таков вид во Република Македонија, кој се простира на 200 м2 квалитетен, современо приспособен и функционален простор, опремен со машина за подготовка и печатење книги со Брајово писмо,  комплетно опремено  студио за снимање звучни книги, читална за реализација на програма за поширока културна анимација, како и кацеларија за вработените. Центарот ќе ги нуди сите потребни услуги за слепите и слабовидните граѓани во нашата земја и ќе обезбеди постојано и континуирано издавање на научна, стручна и друг вид литература што ќе се користи во образовни, научно и информативни цели за оваа целна група.

Во Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски„ – Скопје на 16.02.2012 (четврток) ќе ја отвориме првата изложба оваа година.  Тоа е патувачка меѓународна изложба на фотографии насловена „Агапит Печерскиј. За единство и другарство!“, која ја организираме во соработка со Здружението на руските сонародници „Чајка“ (Руска читалница) и невладината организација Лагода од Киев, Украина.

(20 јуни 2012 г.)

Директорите на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методиј“ во Софија, Миле Бошески и проф. Борјана Христова, водени од определбата за проширување на постојните форми на културна размена и создавање нови поволни услови за непосредна соработка го продолжија постојниот договор за соработка за следните четири години во кои ќе се интензивира размената на публикации, ќе се организираат стручни престои или работни посети на експерти од областа на библиотекарството и информациските науки, како и ќе се работи на можноста за учество во заеднички проекти.

(22 јуни 2012 г.)

Миле Бошески и Томас Дикхаус, директорите на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје и на Гете Институт, Канцеларија за врски, Скопје, потпишаа Договор за понатамошно функционирање на Германската читалница во рамките на Библиотеката. 

Во оваа пригода на директорот Миле Бошески му беше врачена благодарница во форма на плакета со ликот на Волфганг Гете во знак на благодарност за извонредната соработка и успешното функционирање на Читалницата, што беше оценето при евалуацијата на Германските читалници во Југоисточна Европа, а соопштено од Герлинде Бук, раководител на Одделот за Библиотека и информации.

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846