Прес

На 29 декември 2011 година, во рамките на Националната и универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски“ – Скопје свечено беше отворен Библиотечeн центар за слепи и слабовидни лица, прв од таков вид во Република Македонија, кој се простира на 200 м2 квалитетен, современо приспособен и функционален простор, опремен со машина за подготовка и печатење книги со Брајово писмо,  комплетно опремено  студио за снимање звучни книги, читална за реализација на програма за поширока културна анимација, како и кацеларија за вработените. Центарот ќе ги нуди сите потребни услуги за слепите и слабовидните граѓани во нашата земја и ќе обезбеди постојано и континуирано издавање на научна, стручна и друг вид литература што ќе се користи во образовни, научно и информативни цели за оваа целна група.

Петтата научна средба

Среда, 07 Декември 2011 13:13

На 7 декември 2011 г. во Центарот за конференции и студии на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје се одржа петтата научна средба по повод патрониот празник, на темата „Иконоликот на свети Климент Охридски“. По поздравниот говор на директорот на библиотеката, г. Миле Бошески, и воведниот збор на редакторот и модераторот на научната средба, проф. д-р Ратомир Грозданоски, свои излагања имаа:

Националната и универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ Скопје, од 28-30 Септември 2011 год. во Баку, Република Азербејџан,  учествуваше на Вториот Интернационален Саем на книга, организиран по повод дваесетгодишнината од возобновувањето на независноста на Република Азербејџан. На овој саем, кој беше организиран од Министерството за култура и туризам на Р. Азербејџан, освен домашните и странските издавачки куќи, посебно место имаа штандовите на Националните библиотеки од Турција, Русија, Унгарија, Словачка, Белорусија, Латвија, Молдавија, Казахстан и Македонија, кои имаа можност да ја претстават националната книжна продукција.

OCLC - The World’s Libraries Connected

Понеделник, 25 Октомври 2010 00:00

На 22 октомври 2010 година во Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје, се одржа информативен семинар за OCLC - (The World’s Libraries Connected) во организација на Библиотеката и OCLC.

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846