Прес

Изложба на Франкофонијата

Понеделник, 21 Декември 2015 09:13

   Со задоволство Ве покануваме да ја посетите изложбата КНИГИ ОД ФРАНЦУСКИ/ФРАНКОФОНСКИ АВТОРИ ПРЕВЕДЕНИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ОД ФОНДОВИТЕ НА НУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - Библиографски преглед.

  Изложбата ќе биде поставена во изложбениот хол на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје до 25 декември 2015 г. Истата е организирана во соработка меѓу НУБ – Скопје, Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Националната комисија за Франкофонија и Францускиот институт во Скопје

 

 

                                

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846