Изложби

Репрезентативна изложба од оставнината на Десанка Максимовиќ

Понеделник, 07 Октомври 2013 13:21

По повод 115-годишнината од раѓањето и 20-годишнината од смртта на една од најзначајните српски поетеси на 20-от век, Десанка Максимовиќ, во Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје, на 9-ти октомври 2013 година, во 12 часот, ќе биде отворена репрезентативна изложба, насловена „Ви оставам само зборови...“.

Во изложбата како експонати се вклучени уникатни материјали кои се дел од оставнината на авторката и се чуваат во Народната библиотека на Србија: оригинални ракописи, белешки, концепти, први и последни верзии на текстовите, писма, лични предмети и документи итн.

Одржувањето на оваа меѓународна патувачка изложба во НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје е резултат на потпишаниот протокол за соработка со Народната библиотека на Србија и истата претходно беше поставена во неколку европски држави.

Изложбата ќе ја отворат г. Миле Бошески, директор на НУБ „Св. Климент Охридски“ и г. Драган Недељковиќ, заменик-министер за култура на Република Македонија, за изложбата ќе зборува г-ѓа Мирјана Станишиќ, една од авторките, а пригоден осврт кон ликот и делото на Десанка Максимовиќ ќе има проф. д-р Науме Радически од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје.

Изложбата ќе биде отворена за посетители од 9-ти до 25-ти октомври 2013 г., секој работен ден од 9:00 до 18:00 часот, а во сабота од 9:00 до 14:00 ч.

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846