Изложби

1101: Св. Климент низ современата уметничка призма

во просториите на новата галерија на НУБ Св. Климент Охридски – Скопје

куратор Владимир Јанчевски
учесници:  Мето Ангелов, Кирчо Арсовски, Мирко Бојаџијевски, Иван Ивановски, Гоце Илиевски , Јана Јакимовска , Александар Јосифовски, Владимир Лукаш, Христина Мазнеска, Јулијана Манојловска , Доротеј Нешовски, Миле Ничевски, Петар Петков, Владан Петрушевиќ, Горан Ристовски , Ангела Савевска, Игор Таневски, Дијана Томиќ Радевска, Ненад Тонкин

Каталогот од изложбата може да го превземете на следниот линк.

Во рамки на конференцијата на директорите на националните библиотеки на Југоисточна Европа и согласно договорот за соработка што го имаат потпишано Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методиј“ од Софија,  на иницијатива на бугарската страна, се одржа работилница на тема Основната функција на библиотеките: Безбедно чување и заштита на кумулираното знаење на нацијата и на ракописното наследство.

На 23 ноември 2017 година во Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“- Скопје, во рамки на проектот Млад Светиклиментов универзитет,   традиционално се одржа т.н. „Месец на ГЛАГОЛИЦАТА“. И оваа година активностите започнаа со креативната работилница „ГЛАГОЛИЦАТА - БУКВИТЕ КОИ СЕ ПОВЕЌЕ ОД БУКВИ“, на која накратко беа образложени основите на овој сложен и повеќеслоен семиотички систем, со цел осознавање на фундаментите на нашата национална култура. На втората работилница „ФИЛИГРАНСКИ УКРАСНИ ПРЕДМЕТИ СО МОТИВИ ОД ГЛАГОЛИЧНОТО ПИСМО“ учесниците имаа можност да се запознаат со  филигранската техника на изработка на украсни предмети и накит, а потоа, инспирирани од сликовитите глаголски мотиви, директно да ја почувствуваат возбудата од изработката на сопствено парче накит од филигран.

            Во работилниците учествуваа ученици од четврта година во средното училиште  СЕПУГС „Арсени Јовков“ од Скопје со предметниот професор Розита Закева.

konferencijaНа 8 и 9 ноември 2017 г. Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје, беше домаќин на 6-та Конференција на директорите на националните библиотеки од Југоисточна Европа. На конференцијата присуствуваа директорите на националните библиотеки на Бугарија (доцент д-р Красимира Александрова), Србија (г. Ласло Блашковиќ), Црна Гора (г. Богиќ Ракочевиќ), Косово (Тефик Мехмети, заменик директор), Босна и Херцеговина (д-р Исмет Овчина), Хрватска (д-р Татијана Петриќ), Словенија (Мартина Розман-Салобир) и директорката на Националната библиотека на Македонија, Сенка Наумовска, како домаќин.

Работна посета во Бугарија

Вторник, 28 Ноември 2017 16:09

Сенка Наумовска, в.д. директорката на Националнaта и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје, со работен тим составен од библиотекари и стручни лица, оствари посета на Националната и универзитетска библиотека „Св.св. Кирил и Методиј“ во Софија во рамки на проектот Размена на вештини и знаења поддржан од ЦЕНЛ (Conference of European National Libraries).

 

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846