Галерија

Времеплов


Лабораторија за конзервација и реставрација


Млад Светиклиментов универзитет


Светски ден на книгата и авторското право 2013


Дигитизација на збирката ориентални ракописи


„Проглас“


Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846