Македоника

Македоника

Македоника – информативен билтен е посебен сегмент од македонската национална библиографијата кој содржи податоци за публикации издадени надвор од територијата на Република Македонија. При подготвувањето на Билтенот треба да биде задоволен еден од следните критериуми:

  • објавени трудови на македонски јазик
  • трудови чија содржина се однесува на Македонија од кој било аспект
  • трудови чии автори се Македонци, а се објавени во странство на македонски јазик или се преведени
  • трудови на автори од етничките заедници - државјани на Македонија, објавени во странство на изворниот јазик или преведени

Публикацијата претставува база на информации преземени селективно од користените извори: on line бази на податоци, on line книжарници, како и во странски печатени библиографии и каталози кои ги поседува Библиотеката.

Билтенот опфаќа монографски публикции и статии и прилози од сериски и монографски публикации, кои формално и стручно се обработуваат според соодветните меѓународни стандарди. Библиографските единици се групирани во шест дела според предметна класификација, а во рамките на секој дел се подредени азбучно.

Македоника – информативен билтен ги содржи следните регистри:

  • предметен регистар
  • регистар на автори (кирилица и латиница)
  • регистар на наслови (кирилица и латиница)
  • регистар на изворници
  • регистар на on line бази на податоци

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846