ДОБРЕДОЈДОВТЕ

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски “- Скопје

 

За корисници

Што треба да знаете и да направите за да ги користите фондовите и услугите на Библиотеката

Повеќе...

 

За библиотекари

Обуки и стручна помош, стандарди и други документи за унапредување на вашата дејност

Повеќе...

 

За издавачи

Откријте зошто вашите изданија треба да содржат CIP, ISBN, ISSN, ISMN, и други информации

Повеќе...

Продажба на книги и останато

 

Продажба на книги и останато  

Продажба на книги, Центар за конференци и студии, конзервација и реставрација на хартија и пергамент

Повеќе...

Во рамки на конференцијата на директорите на националните библиотеки на Југоисточна Европа и согласно договорот за соработка што го имаат потпишано Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методиј“ од Софија,  на иницијатива на бугарската страна, се одржа работилница на тема Основната функција на библиотеките: Безбедно чување и заштита на кумулираното знаење на нацијата и на ракописното наследство.

На 23 ноември 2017 година во Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“- Скопје, во рамки на проектот Млад Светиклиментов универзитет,   традиционално се одржа т.н. „Месец на ГЛАГОЛИЦАТА“. И оваа година активностите започнаа со креативната работилница „ГЛАГОЛИЦАТА - БУКВИТЕ КОИ СЕ ПОВЕЌЕ ОД БУКВИ“, на која накратко беа образложени основите на овој сложен и повеќеслоен семиотички систем, со цел осознавање на фундаментите на нашата национална култура. На втората работилница „ФИЛИГРАНСКИ УКРАСНИ ПРЕДМЕТИ СО МОТИВИ ОД ГЛАГОЛИЧНОТО ПИСМО“ учесниците имаа можност да се запознаат со  филигранската техника на изработка на украсни предмети и накит, а потоа, инспирирани од сликовитите глаголски мотиви, директно да ја почувствуваат возбудата од изработката на сопствено парче накит од филигран.

            Во работилниците учествуваа ученици од четврта година во средното училиште  СЕПУГС „Арсени Јовков“ од Скопје со предметниот професор Розита Закева.

На денешен ден

Роден е Дарко Дамески, еден од најистакнатите македонски театарски, филмски и телевизиски актери.

COBIB.MK: „Ликовите на Дарко Дамески“.

Правопис на македонскиот јазик

Не е најден дотур

Контакт

 
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, пошт. фах 566
Скопје
Република Македонија
 
kliment [at] nubsk.edu.mk
 
+389 2 3115 177
 
+389 2 3226 846